admintkw

Tin tức

Transport Road Forwarding

Most transport chains include trucking at either the beginning or end. Minh Long Trans is integrated  transportation and logistics service includes Road Transportation Service that connects all major American, European,

Read More »
Dịch vụ

Vận tải đường bộ

Hầu hết chuỗi vận tải hoàn chỉnh đều bao gồm vận tải nội địa ở hai đầu nước xuất khẩu và nhập khẩu. Minh Long Trans được tích hợp cả

Read More »
Tin tức

Transport Air Freight Forwarding

Due to the sensitivity and time pressures involved in Air Freight industry, Minh Long Trans develops comprehensive airfreight service plans tailored to meet our customers’ specific requirements. This is accomplished

Read More »
Dịch vụ

Vận tải hàng không

Để đáp ứng được yêu cầu nhanh chóng và kịp thời của ngành vận tải bằng đường hàng không, Minh Long Trans đã xây dựng kế hoạch phục vụ mảng

Read More »
Tin tức

Ocean Freight Forwarding

Ocean Freight is one of the key elements in multi modal transportation. In order to offer the best service possible, we have sea freight department specializing in both FCL and

Read More »
Dịch vụ

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là một trong những khâu quan trọng trong quá trình vận tải đa phương thức. Để có thể cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ

Read More »