Vận tải đường bộ

Hầu hết chuỗi vận tải hoàn chỉnh đều bao gồm vận tải nội địa ở hai đầu nước xuất khẩu và nhập khẩu. Minh Long Trans được tích hợp cả hai dịch vụ vận tải và logistics, trong đó bao gồm cả vận tải nội địa, từ đó kết nối tất cả các thị trường như Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam thành một hệ thống duy nhất.

Sở hữu mội đội xe bao gồm nhiều xe tải và xe đầu kéo, Minh Long Trans cung cấp giá cả cạnh tranh cùng với dịch vụ vận tải nội địa đáng tin cậy trong toàn lãnh thổ Việt Nam.