Chính sách và quy định chung

Chính sách vận chuyển:
Vận chuyển hàng hóa theo đường bộ, đường thủy, hoặc bằng hàng không.
Quy định thanh toán
Phương thức thanh toán: cước phí vận chuyển và phí dịch vụ được thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Phí chuyển khoản của bên nào bên đó chịu. Việc thanh toán được thực hiện bằng VNĐ (Việt Nam Đồng) theo tỉ giá bán ngoại tệ của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm thanh toán.
Thời hạn thanh toán: Ngay khi hàng được khách hàng nhận, Công ty gửi bảng liệt kê công nợ cho bên khách hàng,khách hàng kiểm tra và thanh toán cho công ty.